Witryna główna Dukli
Witryna główna Dukli

Jesteś
 
Licznik
gościem DPS-u

W e b m a s t e r
JK

Dukielski Przegląd Samorządowy
http://dukla.pl/dps     e-mail:
dps@dukla.pl    
Miesięcznik.
 
Wydawca: Gmina Dukla (województwo podkarpackie), ISSN 1232-6127
Adres Redakcji: 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11, p. 19,
  tel. (+48*13) 433-00-34, fax 433-10-11,
Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różewicz - red. naczelny, Wiktor Szyndak - skład i łamanie,
  wyd. internetowe, Janusz Krowicki, Zenon Dudzik, Wiesław Jakimczuk,
  Stanisław Włodyka, Mirosław Matyka.

Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w Kraju i za Granicą z siedzibą w Krakowie.

Zapraszamy do galerii grafiki Lamparta

DPS grudzień 2005 DPS listopad 2005 DPS pażdziernik 2005 DPS wrzesień 2005 DPS sierpień 2005 DPS lipiec 2005 DPS czerwiec 2005 DPS maj 2005 DPS kwiecień 2005 DPS marzec 2005 DPS luty 2005 DPS styczeń 2005 DPS grudzień 2004 DPS listopad 2004 DPS październik 2004 DPS wrzesień 2004 DPS sierpień 2004 DPS lipiec 2004 DPS czerwiec 2004 DPS maj 2004 DPS kwiecień 2004 DPS marzec 2004 DPS luty 2004 DPS styczeń 2004 DPS grudzień 2003 DPS listopad 2003 DPS październik 2003 DPS wrzesień 2003 DPS sierpień 2003 DPS lipiec 2003 DPS czerwiec 2003 DPS kwiecień-maj 2003 DPS marzec 2003 DPS luty 2003 DPS styczeń 2003 DPS grudzień 2002 DPS listopad 2002 DPS październik 2002 DPS wrzesień 2002 DPS sierpień 2002 DPS lipiec 2002 DPS czerwiec 2002 DPS maj 2002 DPS kwiecień 2002 DPS marzec 2002 DPS luty 2002 DPS styczeń 2002 DPS grudzień 2001 DPS listopad 2001 DPS październik 2001 DPS wrzesień 2001 DPS sierpień 2001 DPS lipiec 2001 DPS czerwiec 2001