Dukielski
Przegląd
Samorządowy

Kwiecień/Maj 2003
nr 4/5(144/5)

 DPS w wersji pdf

 w gminie
 wydarzenia
 komentarze
 sport
 okładka
 kuchnia regionalna

 powrót

 

DPS marzec 2003

Całej braci strażackiej, zrzeszonej w
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dukla
wyrazy podziękowania i uznania za ofiarność, odwagę, oddanie w służeniu poszkodowanym oraz wypełnianie strażackich powinności
o każdej porze dnia i nocy
składa

Burmistrz Miasta i Gminy Dukla


Naszym kochanym Mamom!

W Dniu Święta Matki, najcieplejsze,
z serca płynące podziękowania za Waszą czułość, dobroć i troskę, za każdy niepokój, łzy i radość, za niesienie pomocy i usuwanie wszelkich przeszkód stojących na drodze szczęścia swoich dzieci oraz serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności i wielkiej satysfakcji z własnych pociech
- składa Redakcja Dukielskiego Przeglądu Samorządowego


Na prośbę Czytelników umieszczać będziemy co miesiąc

Kalendarz biodynamiczny
Maj

Dni korzenia: 2.05 od godz. 15, 3.05 od godz. 5, 5.05 do godz.14, 12, 13, 14, 20.05 od godz. 13, 21, 22. 05 do godz. 15, 29.05 od godz. 21, 30.05 do godz. 7, 31.05 od godz. 12.

Dni kwiatu: 5.05 od godz. 15, 6, 7.05 do godz. 5, 22.05 od godz. 16, 23, 24.05 do godz.15.

Dni owocu: 1, 2.05 do godz. 14, 9.05 od godz. 13, 10, 11, 18.05 od godz.10, 19, 20.05 do godz. 12, 27.05 od godz. 20, 28, 29.05 od godz. 8 do godz. 20.

Czas sadzenia: od 6. 05 godz. 12 do 18.05 godz. 9.

Uwaga. Czas letni nie jest uwzględniony. Opracowała K. Jurczyk


Przepraszamy Czytelników Dukielskiego Przeglądu Samorządowego za pomyłkę w DPS nr 1 ze stycznia 2003 w artykule „Nowy budżet – stare problemy”.

Błąd jest na stronie 12 w tabeli drugiej od góry w rubryce 3 – „Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą” - dla G. Korczyna jest 1,2 zł, a ma być 12,00 zł.