Dukielski
Przegląd
Samorządowy

Styczeń 2003
nr 1(141)

 w gminie
 wydarzenia
 komentarze
 sport
 okładka

 powrót

  DPS Styczeń 2003

Jan Belcik
Zima

Cergowa jak kilka beskidzkich
metamorfoz
współczuje bezsilnie kołatającym
wiatrom
do najtkliwszego płomyka słońca
rozprasza migotliwością sosen
cisów i stromizną zasp

gdzieś w połowie ścieżki
ciężko sapiący mężczyzna
uderzając siekierą o konar
buka
ogłasza echu
dojrzałą w sercu człowieka
zimę


Szanowni Czytelnicy
Dukielskiego Przeglądu Samorządowego!

Od stycznia 2003 roku zostałam powołana przez Pana Marka Góraka Burmistrza Miasta i Gminy Dukla na redaktora naczelnego naszej lokalnej gazety. Jednocześnie nadal pozostaję specjalistą ds. promocji Miasta i Gminy Dukla.

Redakcja stawia na częstsze niż dotychczas kontakty z Czytelnikami. Zachęcam Państwa do zabierania głosu na łamach Dukielskiego Przeglądu Samorządowego. Postaramy się, publikować wszystkie Wasze listy.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Boczar-Różewicz


Podziękowanie

Panu Zenonowi Dudzikowi, pełniącemu przez ponad 11 lat funkcję redaktora naczelnego Dukielskiego Przeglądu Samorządowego,
składam podziękowanie za wkład pracy oraz kierowanie pismem
od pierwszego wydania.

Marek Górak
Burmistrz Miasta i Gminy Dukla