Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd  

I ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Zgodnie z zasadą przejrzystości działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Gmina przejrzysta potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania. Potrafi także na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczności spraw, którymi zajmują się władze.

Zadanie 1.1. Opracowanie przewodnika po usługach.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług, świadczonych przez gminę.
Opracowane zostało 60 kart najczęściej wykonywanych usług.
Jest to opis usług świadczonych przez urząd mieszkańcom gminy i klientom urzędu, który powinien ułatwić poruszanie się po urzędzie.
Katalog jest do pobrania na naszej stronie internetowej http://www.dukla.pl/e-urzad/index.htm

Wydruki kart są również do pobrania w Biurze Obsługi Klienta. Komplet kart usług posiadają także sołtysi naszej Gminy.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji.


Czekamy na państwa opinie o czytelności kart usług, które można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: przejrzysta@dukla.pl

Ankieta 1.1

Zadanie 1.3. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników.
Takie oznakowanie zostało przez nas wykonane:
   »» Na drzwiach wejściowych umieszczona jest informacja o godzinach pracy urzędu
   »» Po wejściu do budynku w przedsionku znajduje się tablica informacyjna z nazwami wydziałów i numerami pokoi.
   »» Na drzwiach do każdego pokoju znajdują się tabliczki informacyjne o nazwie komórki, osobach i zakresie załatwianych spraw.
 
   »» Pracownicy Urzędu Gminy noszą identyfikatory, na których znajduje się imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz nazwa wydziału.
 
   »» Na każdym piętrze umieszczone są po 2 tablice ogłoszeń i prowadzony jest rejestr dokumentujący zamieszczone na nich komunikaty.

 
Procedura aktualizacji w systemie oznakowania wewnętrznego urzędu Gminy.

Zbierana jest opinia klientów na temat oznakowania wewnętrznego w urzędzie - w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie lub drogą elektroniczną ankieta 1.3

Zadanie 1.4. Utworzenie punktu informacyjnego.

Celem jest zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez gminę oraz wykonywanych przez nią zadaniach.
Punkt informacyjny - Biuro Obsługi Klienta jest oznakowany, znajduje się na parterze po prawej stronie bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do budynku urzędu. Czynny jest w godzinach pracy urzędu bez wyjątku.
  

          
Osoby pracujące w punkcie udzielają informacji o działalności urzędu i innych jednostkach organizacyjnych gminy.
W punkcie można otrzymać karty usług wraz z formularzami wniosków.
  
Mieszkańcy gminy poinformowani zostali w prasie lokalnej Dukielski Przegląd Samorządowy (Sierpień 2005 nr 8 (172)) o istnieniu punktu.

Zmiana Regulaminu Urzędu Gminy Dukla - Zarządzenie Burmistrza

Zbierana jest opinia klientów na temat jakości usługi udzielania informacji - w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie lub drogą elektroniczną ankieta 1.4