>>> Foto Galeria <<<

Polsko-słowacka zimowa spartakiada "EURO-SKI - Karpaty 2007"

W dniu 8 marca 2007 roku odbyły się dwie edycje zawodów w narciarstwie alpejskim- slalom gigant w Krynicy w ramach "Polsko - słowackiej zimowej spartakiady "EURO-SKI - Karpaty 2007".
Organizatorem spartakiady jest Gmina Dukla, współorganizatorami Ośrodek Kultury w Dukli i Zespół Szkół Publicznych w Iwli. Dyrektorem zawodów był Ryszard Kwiatek, sędzią głównym zawodów był Andrzej Bąk. Impreza współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program INTERREG III A - mikroprojekty, budżet państwa i środki własne organizatora. W pozyskiwaniu środków na spartakiadę pośredniczył Euroregion Karpacki. Polsko - słowacka zimowa spartakiada "EURO-SKI - Karpaty 2007" ma na celu:

  • utworzenie stałych struktur współpracy transgranicznej w zakresie sportów zimowych (dzieci i młodzieży),
  • wzmocnienie potencjału gminy Dukla poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do obsługi różnych imprez sportowych,
  • promocję sportów zimowych - narciarstwa alpejskiego i biegowego na terenach transgranicznych (G. Dukla, Okres Svidník).

W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież z Zespołów Szkół Publicznych w: Dukli, Jasionce, Jaśliskach, Iwli, Głojscach, Tylawie, Równem i Wietrznie. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali lekarz Stanisław Zieliński i ratownicy GOPR za co organizatorzy serdecznie dziękują.

W zawodach w Krynicy I edycja wzięło udział 198 osób, w tym 42 osoby ze Słowacji i 156 osób z Polski (G. Dukla). Zawody ukończyło 126 osób.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
                Zawody 1
                Zawody 2

W drugiej edycji wzięło udział 189 osób, w tym ze Słowacji 42 osoby i 147 z Polski(G. Dukla). Zawody ukończyło 116 osób.