Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd   VI ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Urząd tworzy budżet na kolejne lata w oparciu o zadania planowane do wykonania.
Urząd posiada ustalone, jasne i jawne procedury postępowania w realizacji swoich zadań. Zainteresowane osoby mają do nich dostęp i mogą sprawdzić czy postępowanie w interesującej ich sprawie nie odbiega od ustalonego wzorca.
Urząd prowadzi analizę efektywności swojego działania.


Gmina przygotowuje i kolportuje informator budżetowy "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Zarządzeniem nr 52/05 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 4 lipca 2005 roku ustalona została procedura przygotowania informatora budżetowego oraz jego treść, terminy i sposób rozpropagowania. W opracowanym informatorze przedstawione zostały dane budżetowe za lata 2002 - 2004 oraz informacja o realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2005 roku. Treść opracowania poddana została konsultacji społecznej. Z proponowaną w niej treścią oraz sposobem i zakresem przedstawienia informacji zapoznali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dukli.
Informator wydany został w nakładzie 1.500 egzemplarzy i doręczony został do wszystkich gospodarstw domowych w Gminie. Jest on również dodatkiem do wrześniowego numery prasy lokalnej - Dukielskiego Przeglądu Samorządowego. Treść publikacji dostępna jest także w wersji elektronicznej "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

Nasze działanie ma na celu pełniejsze informowanie społeczeństwa o tym skąd pochodzą i na co przeznaczane są środki publiczne będące w dyspozycji gminy Dukla.
Mamy nadzieję, że ten informator pozwoli Państwu zrozumieć wiele spraw związanych z budżetem Gminy - jego przygotowaniem i realizacją.
Wszystko to, co robimy związane jest z naszym działaniem w ramach Programu "Przejrzysta Gmina". Czekamy na Państwa opinie i sugestie związane z funkcjonowaniem pracy urzędu, sposobem i treścią przekazywanych Wam informacji. Będą one dla nas sygnałem co należy jeszcze zrobić aby Urząd Gminy stał się przyjaznym partnerem każdego mieszkańca i gościa naszej Gminy.

Ankieta

Wyniki ankiety