Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd  

IV ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Samorząd posiada strategiczny plan rozwoju obejmujący wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Samorząd okresowo z udziałem społeczności lokalnej przegląda swoje cele strategiczne, koryguje je i wydłuża horyzont planowania w miarę potrzeb, aby był stale aktualny i dawał perspektywę rozwoju na wiele lat naprzód.

Celem zadania jest opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom dokument rozwojowy gminy. Krótki materiał streszczający Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został przez pracowników Urzędu Gminy Dukla. Prezentuje on i przybliża mieszkańcom naszej gminy założenia, które gmina Dukla planuje wykonać.
Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) Gminy Dukla przyjęty został prze Radę Miejską w Dukli uchwałą nr XX/142/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. Opracowanie jego pozwala obywatelom na przewidywanie działań samorządu przy podejmowaniu przez nich decyzji na temat swoich planów osobistych.
Otrzymujecie Państwo informację jak wasza miejscowość będzie się rozwijać w perspektywie czasu. Ponadto będziecie mogli brać udział w ocenie realizacji i korekcie przyjętych rozwiązań. Czekamy na państwa opinie i propozycje, które będą uwzględniane przy aktualizacji planowanych przedsięwzięć.

Plan Rozwoju Lokalnego dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w Urzędzie Gminy Dukla - pokój nr 11.

Informacja przybliżająca mieszkańcom Plan rozwoju Gminy Dukla.
Informację w wersji papierowej otrzymać można w Biurze Obsługi Klienta i u sołtysów ponadto umieszczona zostanie w prasie lokalnej - Dukielskiego Przeglądu Samorządowego.