Strona główna
Dane statystyczne, władze, zakłady produkcyjne i usługowe, instytucje - adresy i telefony Atrakcje turystyczne gminy i najbliższej okolicy, baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne Miesięcznik: Dukielski Przegląd Samorządowy Ogłoszenia drobne, ogłoszenia ZOZu
 e-Urząd  

III. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.

Urząd systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny, działając na rzecz podwyższenia wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego sposobu organizowania działalności władz publicznych.

3.1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W okresie poprzedzającym przygotowanie programu odbywały się spotkania z liderami działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych. Powołano 5-osobowy zespół konsultacyjny składający się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej w Dukli i pracowników Urzędu Gminy, bezpośrednio pracujących nad przygotowaniem wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Programem objęte są zadania z zakresu: pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, kultury, sportu, turystyki, edukacji ekologicznej, ratownictwa i ochrony ludności.

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dukli 29 listopada 2005 nr XLIII/253/05. Otrzymały go organizacje pozarządowe działające w Gminie Dukla, treść programu również jest udostępniona mieszkańcom naszej gminy na stronie internetowej Wieloletni Program Współpracy G. Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, jak również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dukli. Dodatkowa informacja o zapisach w programie w Uchwale Nr XLIV/272/05.